Ekologinen rakennusmateriaali

Puu ei saastuta kasvaessaan ympäristöään vaan uudistaa sitä. Puu on myrkytön ja kierrätettävä luonnontuote. Hirren työstäminen rakennusmateriaaliksi kuluttaa fossiilisia polttoaineita huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi tiilen, muovin tai teräksen valmistaminen. Honkamajat ottaa ympäristöasiat huomioon suunnittelun ja tuotannon kaikissa vaiheissa ja hyödyntää puuraaka aineen täydellisesti.

Ilmakehän hiilitaseen kannalta hirsi on paras rakennusvaihtoehto. Puutuotteen elinkaari on pitkä ja sen valmistusprosessin energiapanokset ovat pieniä. Puutuote voidaan myös kierrättää bioenergiaksi elinkaarensa lopussa ja sillä voidaan korvata erityisen päästöintensiivisiä tuotteita. (Lähde: Suomen Hirsiteollisuus ry, Hirsiseinän ympäristövaikutusten laskenta elinkaaritarkastelun avulla, Martti Alasaarela 2009.)

Energiaa säästävää asumista
Honkamajat-hirsitalossa asuminen on energiatehokasta. Hirsiseinä eristää hyvin lämpöä, mikä yhdistettynä Honkamajojen nykyaikaisiin rakenneratkaisuihin luo perustan Honkamajat-hirsitalon energiatehokkuudelle.

Lisäksi itse rakentamisvaiheessa ohjeiden tarkka noudattaminen ja huomion kiinnittäminen erityisesti eristyksiin ja tiiveyteen parantavat Honkamajat-hirsitalon energiatehokkuutta entisestään.