Många varianter av furu

Timmerhus från Honkamajat tillverkas av tätfibrigt furuträ som vuxit i nordliga förhållanden. Träet bearbetas till timmer och annat byggnadsmaterial på Honkamajats sågverk och transporteras sedan vidare ut i världen för att användas som material till olika byggnader.

Det finns flera slags timmer att välja mellan. Timmerhus från Honkamajat byggs av antingen massivt timmer, som hyvlats ur endast ett träd, eller lamelltimmer. Lamelltimmer är hyvlat ur ett träämne som är limmat av två eller flera lameller.

Mer information om timmeralternativen finns på sidan Timmerprofiler.