Honkamajats timmerprofiler

hyvlat massivtimmer 70–145 mm
hyvlat lamelltimmer 70–240 mm
  spontat massivtimmer 45–145 mm
  
spontat lamelltimmer 70–138 mm

massivt rundtimmer 130–230 mm
lamellrundtimmer 150–250 mm
  
massivt D-timmer 120–145 mm

D-lamelltimmer 116–205 mm